Verantwoording

Bij het ontstaan van deze bronvertaling zijn de volgende bijbelvertalingen gebruikt:

 • Statenvertaling (SV)
 • Herziene statenvertaling (HSV)
 • Naardense Bijbelvertaling (NB)
 • Concordant Literal Version (CLV)
 • King James Version (KJV)

Er is gebruik gemaakt van de volgende software:

 • e-Sword
 • Interlinear Scripture Analyzer 3
 • The Word

Richtlijnen

 • Elohim wordt vertaald met God
 • Het leesteken ; (punt komma) wordt niet gebruikt
 • Eigen toevoegingen staan tussen haken ()