Genesis 1:1

Bronvertaling
Bij aanvang schiep God de hemelen en de aarde.    
The Sacred Scriptures – Concordant Version
EngelsVertaling
In a beginning Elohim created the heavens and the earthIn een begin schiep Elohim de hemel en de aarde
Concordant Literal Version
EngelsVertaling
(Genesis 1:1) Created by the Elohim were the heavens and the earth.De hemelen en de aarde zijn geschapen door de Elohim.
King James+
EngelsVertaling
In the beginningH7225 GodH430 createdH1254 (H853) the heavenH8064 and the earth.H776In het begin schiep God de hemel en de aarde.
Das Konkordante Neue Testament (KNT)
DuitsVertaling
  
Statenvertaling
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
Herziene Statenvertaling
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
Naardense bijbel
Bij begin is God gaan scheppen, de hemelen en het aardland.

In de meeste bijbels wordt hier verwezen naar Job 38:4. Dit zou je kunnen uitbreiden naar Job 38:4-7.