Genesis 1:2

Wat de aarde betreft, het werd chaos en leeg, en de duisternis lag over de watervloed. En de Geest van God zweefde boven het wateroppervlak.    

Strong

H776H1961H8414H922H2822H5921H6440H8415H7307H430H7363H5921H6440H4325

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
As for the earth, it came to be a chaos and vacant, and darkness was over the sur face of the abyss. And the spirit of Elohim was vibrating over the sur face of the waters.Wat de aarde betreft, het werd een chaos en leeg, en duisternis was over het oppervlak van de afgrond. En de geest van Elohim trilde over de oppervlakte van de wateren.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
Yet the earth became a chaos and vacant, and darkness was on the surface of the submerged chaos. Yet the spirit of the Elohim is vibrating over the surface of the water.Maar de aarde werd een chaos en leeg, en duisternis was aan de oppervlakte van de verzonken chaos. Toch trilt de geest van de Elohim over het wateroppervlak.

King James

EngelsVertaling
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.En de aarde was woest en ledig; en duisternis was op het oppervlak van de diepte. En de Geest van God bewoog over de wateren.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

Herziene Statenvertaling

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

Naardense bijbel

Het aardland is in z’n geschieden geworden woestheid en warboel, en duisternis op het aanschijn van de oervloed, en geestesadem van God wervelend over het aanschijn van de wateren.

Versverwijzingen

Jesaja 45:18
Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Opmerkingen

Bij de meeste concordante vertalingen wordt uitgegaan van een verandering in de tijd.