Genesis 1:2

Bronvertaling
Wat de aarde betreft, het werd chaos en leeg, en de duisternis lag over de watervloed. En de Geest van God zweefde boven het wateroppervlak.  
The Sacred Scriptures – Concordant Version
EngelsVertaling
As for the earth, it came to be a chaos and vacant, and darkness was over the surface of the abyss. And the spirit of Elohim was vibrating over the sur face of the waters.Wat de aarde betreft, het werd een chaos en leeg, en duisternis was over het oppervlak van de afgrond. En de geest van Elohim trilde over de oppervlakte van de wateren.
Concordant Literal Version (eSword)
EngelsVertaling
Yet the earth became a chaos and vacant, and darkness was on the surface of the submerged chaos. Yet the spirit of the Elohim is vibrating over the surface of the water.Maar de aarde werd een chaos en leeg, en duisternis was aan de oppervlakte van de verzonken chaos. Toch trilt de geest van de Elohim over het wateroppervlak.
King James+
EngelsVertaling
And the earthH776 wasH1961 without form,H8414 and void;H922 and darknessH2822 was uponH5921 the faceH6440 of the deep.H8415 And the SpiritH7307 of GodH430 movedH7363 uponH5921 the faceH6440 of the waters.H4325  (Genesis 1:2)En de aarde was woest en ledig; en duisternis was op het oppervlak van de diepte. En de Geest van God bewoog over de wateren.
Das Konkordante Neue Testament (KNT)
DuitsVertaling
  
Statenvertaling
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
Herziene Statenvertaling
De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
Naardense bijbel
Het aardland is in z’n geschieden geworden woestheid en warboel, en duisternis op het aanschijn van de oervloed, en geestesadem van God wervelend over het aanschijn van de wateren.

Verwijzing naar Jes: 45:18.

(Jesaja 45:18) Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Bij de meeste concordante vertalingen wordt uitgegaan van een verandering in de tijd.