Genesis 1:3

Bronvertaling
  (Genesis 1:3) En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.  
The Sacred Scriptures  (ISA)
EngelsVertaling
And Elohim said: Let light come to be! And light came to be.
En Elohim zei: Laat het licht maar komen! En er kwam licht.
Concordant Literal Version (eSword)
EngelsVertaling
(Genesis 1:3) And saying is the Elohim, “Become light!” And it is becoming light.En zeggen is de Elohim, “Word licht!” En het wordt licht.
King James+ (eSword)
EngelsVertaling
And GodH430 said,H559 Let there beH1961 light:H216 and there wasH1961 light.H216  (Genesis 1:3)En God zei: Laat er licht zijn, en er was licht. 
Das Konkordante Neue Testament (PDF)
DuitsVertaling
  
Statenvertaling (eSword)
(Genesis 1:3)  En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
Herziene Statenvertaling (PDF)
En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
Naardense bijbel (WEB)
Dan zegt God: geschiede er licht! en er geschiedt licht.