Genesis 1:4

God zag het licht: het is goed! Toen scheidde God het licht van de duisternis.   

Strong

H7200H430H853H216H3588H2896H914H996H2822  

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Elohim saw the light that it was good. Then Elohim separated the light from the darkness.  Elohim zag het licht dat het goed was. Toen scheidde Elohim het licht van de duisternis.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And seeing is the Elohim the light, that it is good. And separating is the Elohim between the light and the darkness. En zien is de Elohim het licht, dat het goed is. En scheiden is de Elohim tussen het licht en de duisternis.

King James

EngelsVertaling
And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.  En God zag het licht, dat het goed was: en God scheidde het licht van de duisternis.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

Herziene Statenvertaling

En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

Naardense bijbel

God ziet het licht aan: ja, het is goed! Zo brengt God scheiding aan tussen het licht en de duisternis.

Versverwijzingen

Opmerkingen