Genesis 1:4

Bronvertaling
God zag het licht: het is goed! Toen scheidde God het licht van de duisternis.
The Sacred Scriptures  (ISA)
EngelsVertaling
Elohim saw the light that it was good. Then Elohim separated the light from the darkness.  Elohim zag het licht dat het goed was. Toen scheidde Elohim het licht van de duisternis.
Concordant Literal Version (eSword)
EngelsVertaling
And seeing is the Elohim the light, that it is good. And separating is the Elohim between the light and the darkness.  (Genesis 1:4)  En zien is de Elohim het licht, dat het goed is. En scheiden is de Elohim tussen het licht en de duisternis.
King James+ (eSword)
EngelsVertaling
And GodH430 sawH7200 (H853) the light,H216 thatH3588 it was good:H2896 and GodH430 dividedH914 H996 the lightH216 fromH996 the darkness.H2822  En God zag het licht, dat het goed was: en God scheidde het licht van de duisternis.
Das Konkordante Neue Testament (PDF)
DuitsVertaling
  
Statenvertaling (eSword)
En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.  (Genesis 1:4)
Herziene Statenvertaling (PDF)
En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
Naardense bijbel (WEB)
God ziet het licht aan: ja, het is goed! Zo brengt God scheiding aan tussen het licht en de duisternis.