Genesis 1:5

Bronvertaling
God riep tot het licht ‘dag’ en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.
The Sacred Scriptures  (ISA)
EngelsVertaling
And Elohim called the light Day, and the darkness He called Night.  And evening came to be, and morning came to be: day one.En Elohim noemde het licht Dag en de duisternis noemde Hij Nacht. En het werd avond en het werd ochtend: dag één.
Concordant Literal Version (eSword)
EngelsVertaling
And calling is the Elohim the light “day, and the darkness He calls “night.” And coming is it to be evening and coming to be morning, day one.En roeping is de Elohim, het licht “dag”, en de duisternis noemt Hij “nacht”. En komende is het avond is en komt morgen, dag één.
King James+ (eSword)
EngelsVertaling
And GodH430 calledH7121 the lightH216 Day,H3117 and the darknessH2822 he calledH7121 Night.H3915 And the eveningH6153 and the morningH1242 wereH1961 the firstH259 day.H3117En God noemde het licht Dag en de duisternis noemde hij Nacht. En de avond en de ochtend waren de eerste dag.
Das Konkordante Neue Testament (PDF)
DuitsVertaling
  
Statenvertaling (eSword)
En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.
Herziene Statenvertaling (PDF)
En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.
Naardense bijbel (WEB)
God roept tot het licht ‘dag’ en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’; er geschiedt een avond en er geschiedt een ochtend: één dag.