Genesis 1:5

God riep tot het licht ‘dag’ en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

Strong

H7121H430H216H3117H2822H7121H3915H1961H6153H1242H259

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And Elohim called the light Day, and the darkness He called Night.  And evening came to be, and morning came to be: day one.En Elohim noemde het licht Dag en de duisternis noemde Hij Nacht. En het werd avond en het werd ochtend: dag één.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And calling is the Elohim the light “day, and the darkness He calls “night.” And coming is it to be evening and coming to be morning, day one.En roeping is de Elohim, het licht “dag”, en de duisternis noemt Hij “nacht”. En komende is het avond is en komt morgen, dag één.

King James

EngelsVertaling
And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.En God noemde het licht Dag en de duisternis noemde hij Nacht. En de avond en de ochtend waren de eerste dag.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

Herziene Statenvertaling

En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

Naardense bijbel

God roept tot het licht ‘dag’ en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’; er geschiedt een avond en er geschiedt een ochtend: één dag.

Versverwijzingen

Opmerkingen