Genesis 1:6

Bronvertaling
(Genesis 1:6) En God zei: Laat er een atmosfeer zijn in het midden van het water, zodat het scheiding maakt tussen water en water!
The Sacred Scriptures  (ISA)
EngelsVertaling
And Elohim said: Let an atmosphere come to be in the midst of the waters, that it may be separating waters from waters. And it came to be so.En Elohim zei: Laat er een atmosfeer in het midden van de wateren komen, zodat het de wateren van de wateren kan scheiden. En het werd zo.
Concordant Literal Version (eSword)
EngelsVertaling
And saying is the Elohim, “Become shall an atmosphere in the midst of the water, and coming is a separation between water and water.En de Elohim zegt: ‘Wordt een atmosfeer midden in het water, en komen is een scheiding tussen water en water.
King James+ (eSword)
EngelsVertaling
And GodH430 said,H559 Let there beH1961 a firmamentH7549 in the midstH8432 of the waters,H4325 and letH1961 it divideH914 H996 the watersH4325 from the waters.H4325  En God zei: Laat er een uitspansel zijn in het midden van de wateren, en laat het de wateren scheiden van de wateren.
Das Konkordante Neue Testament (PDF)
DuitsVertaling
  
Statenvertaling (eSword)
(Genesis 1:6) En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!
Herziene Statenvertaling (PDF)
En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!
Naardense bijbel (WEB)
Dan zegt God: geschiede er een gewelf in het water, geschiede er scheiding tussen water en water!