Genesis 1:7

God maakte de atmosfeer en scheidde de wateren onder de atmosfeer van de wateren boven de atmosfeer. En het werd zo.

Strong

H6213H430H853H7549H914H996H4325H834H8478H7549H996H4325H834H5921H7549H1961H3651

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Elohim made the atmosphere and separated  the waters under the atmosphere from the waters above the atmosphere.Elohim maakte de atmosfeer en scheidde de wateren onder de atmosfeer van de wateren boven de atmosfeer.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And coming is it to be so. And making is the Elohim the atmosphere. And separating is He between the water which is under the atmosphere and the water which is above the atmosphere.En zo gebeurde het. En maken is de Elohim de atmosfeer. En scheidt Hij het water dat zich onder de atmosfeer bevindt en het water dat zich boven de atmosfeer bevindt.

King James

EngelsVertaling
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.En God maakte het uitspansel en scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren: en zo was het.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.

Herziene Statenvertaling

En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo.

Naardense bijbel

Dan maakt God het gewelf en brengt hij scheiding aan tussen de wateren onder het gewelf en de wateren boven het gewelf; en zo geschiedt.

Versverwijzingen

Psalmen 33:7 (Statenvertaling)
Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden schatkameren.

Psalmen 136:6 (Statenvertaling)
Dien, Die de aarde op het water uitgespannen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Spreuken 8:24 (Statenvertaling)
Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;

Psalmen 148:4 (Statenvertaling)
Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!

Opmerkingen