Genesis 1:8

En God noemde de atmosfeer, (eerste*) hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:  de tweede dag. 

Strong

H7121H430H7549H8064H1961H6153H1242H3117H8145

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And Elohim called the atmosphere Heavens.  And evening came to be, and morning came to be: the second day.  En Elohim noemde de atmosfeer hemelen. En het werd avond en het werd ochtend: de tweede dag.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And calling is the Elohim the atmosphere “heavens.” And seeing is the Elohim that it is good. And coming is it to be evening and coming to be morning, the second day.En de Elohim noemen de atmosfeer ‘hemelen’. En zien is de Elohim dat het goed is. En komen is het om ‘s avonds en komen is het ‘s ochtends, de tweede dag zijn.

King James

EngelsVertaling
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.En God noemde het uitspansel Hemel. En de avond en de ochtend waren de tweede dag.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.

Herziene Statenvertaling

En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:  de tweede dag.

Naardense bijbel

God roept tot het gewelf ‘hemel’; er geschiedt een avond en er geschiedt een ochtend: tweede dag.

Versverwijzingen

Opmerkingen

*Het woord Hemel (H8064) staat in een meervoudsvorm. Dat impliceert dat er meerdere hemelen zijn. Volgens 2 Korinthe 12:2 is er sprake van een derde hemel. Er is gekozen om de hemel van Genesis 1:6-8 (atmosfeer) de ‘eerste’ hemel te noemen. De tweede hemel zou dan het heelal zijn en de derde hemel de hemel waar God en Christus zich bevinden.