Genesis 1:8

Bronvertaling
(Genesis 1:8) En God noemde de atmosfeer, (eerste*) hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:  de tweede dag.
The Sacred Scriptures  (ISA)
EngelsVertaling
And Elohim called the atmosphere Heavens.  And evening came to be, and morning came to be: the second day.  En Elohim noemde de atmosfeer hemelen. En het werd avond en het werd ochtend: de tweede dag.
Concordant Literal Version (eSword)
EngelsVertaling
And calling is the Elohim the atmosphere “heavens.” And seeing is the Elohim that it is good. And coming is it to be evening and coming to be morning, the second day.  En de Elohim noemen de atmosfeer ‘hemelen’. En zien is de Elohim dat het goed is. En komen is het om ‘s avonds en komen is het ‘s ochtends, de tweede dag zijn.
King James+ (eSword)
EngelsVertaling
And GodH430 calledH7121 the firmamentH7549 Heaven.H8064 And the eveningH6153 and the morningH1242 wereH1961 the secondH8145 day.H3117En God noemde het uitspansel Hemel. En de avond en de ochtend waren de tweede dag.
Das Konkordante Neue Testament (PDF)
DuitsVertaling
  
Statenvertaling (TheWord)
En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.
Herziene Statenvertaling (PDF)
En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:  de tweede dag.
Naardense bijbel (WEB)
God roept tot het gewelf ‘hemel’; er geschiedt een avond en er geschiedt een ochtend: tweede dag.

*Het woord Hemel (H8064) staat in een meervoudsvorm. Dat impliceert dat er meerdere hemelen zijn. Volgens 2 Korinthe 12:2 is er sprake van een derde hemel. Er is gekozen om de hemel van Genesis 1:6-8 (atmosfeer) de ‘eerste’ hemel te noemen. De tweede hemel zou dan het heelal zijn en de derde hemel de hemel waar God en Christus zich bevinden.