Genesis 1:10

Bronvertaling
  (Genesis 1:10) En God noemde het droge: aarde en de samenvloeiing van het water noemde Hij zeeën. En God zag dat het goed was.  
Concordant Literal Version (second revision)  (ISA)
EngelsVertaling
And Elohim called the dry ground Land, and  the confluence of the waters He called Seas. And Elohim saw that it was good.En Elohim noemde het droge grondland en de samenvloeiing van de wateren noemde Hij zeeën. En Elohim zag dat het goed was.
Concordant Literal Version 2003 (eSword)
EngelsVertaling
And calling is the Elohim the dry part “land” [or “earth”] and the confluence of the water He calls “seas. “And seeing is the Elohim that it is good.  En roeping is de Elohim het droge deel “land” [of “aarde”] en de samenvloeiing van het water noemt Hij “zeeën”. En zien is de Elohim dat het goed is.
King James+ (eSword)
EngelsVertaling
And GodH430 calledH7121 the dryH3004 land Earth;H776 and the gathering togetherH4723 of the watersH4325 calledH7121 he Seas:H3220 and GodH430 sawH7200 thatH3588 it was good.H2896  En God noemde het droge land aarde; en het verzamelen van de wateren noemde hij zeeën; en God zag dat het goed was.
Das Konkordante Neue Testament (PDF)
DuitsVertaling
  
Statenvertaling (TheWord)
En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was.
Herziene Statenvertaling (PDF)
En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.
Naardense bijbel (WEB)
God roept tot het droge ‘land’ en tot de ophoping van de wateren heeft hij geroepen ‘zeeën’; God ziet het aan: ja, het is goed!