Genesis 1:10

En God noemde het droge: aarde en de samenvloeiing van het water noemde Hij zeeën. En God zag dat het goed was.

Strong

H7121H430H3004H776H4723H4325H7121H3220H7200H430H3588H2896 

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And Elohim called the dry ground Land, and  the confluence of the waters He called Seas. And Elohim saw that it was good.En Elohim noemde het droge grondland en de samenvloeiing van de wateren noemde Hij zeeën. En Elohim zag dat het goed was.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And calling is the Elohim the dry part “land” [or “earth”] and the confluence of the water He calls “seas. “And seeing is the Elohim that it is good.  En roeping is de Elohim het droge deel “land” [of “aarde”] en de samenvloeiing van het water noemt Hij “zeeën”. En zien is de Elohim dat het goed is.

King James

EngelsVertaling
And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good. En God noemde het droge land aarde; en het verzamelen van de wateren noemde hij zeeën; en God zag dat het goed was.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was.

Herziene Statenvertaling

En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

Naardense bijbel

God roept tot het droge ‘land’ en tot de ophoping van de wateren heeft hij geroepen ‘zeeën’; God ziet het aan: ja, het is goed!

Versverwijzingen

Opmerkingen