Genesis 1:12

Bronvertaling
Het land bracht vegetatie voort: kruiden die zaad voortbrachten naar zijn soort, en de fruitboom die vrucht droeg, van wie het zaad erin was, naar zijn soort. En God zag dat het goed was.
Afbeelding met schermafbeelding  Automatisch gegenereerde beschrijving
Concordant Literal Version (second revision)
EngelsVertaling
The land brought forth vegetation: herbage yielding seed according to its kind, and the fruit tree bearing fruit, whose seed is in it, according to its kind. And Elohim saw that it was good.Het land bracht vegetatie voort: kruiden die zaad voortbrachten naar zijn soort, en de fruitboom die vrucht droeg, wiens zaad erin was, naar zijn soort. En Elohim zag dat het goed was.
Concordant Literal Version 2003
EngelsVertaling
And forth is the land bringing verdure; herbage seeding seed for its from-kind, and for its likeness, and the fruit tree whose seed is in it, yielding fruit for its from-kind, on the land. And seeing is the Elohim that it is good.En voorts brengt het land groen; kruidenzaden zaaigoed voor zijn van-soort, en voor zijn gelijkenis, en de fruitboom waarvan het zaad daarin is, die vrucht voor zijn van-soort op het land voortbrengt. En zien is de Elohim dat het goed is.
King James+
EngelsVertaling
And the earthH776 brought forthH3318 grass,H1877 and herbH6212 yieldingH2232 seedH2233 after his kind,H4327 and the treeH6086 yieldingH6213 fruit,H6529 whoseH834 seedH2233 was in itself, after his kind:H4327 and GodH430 sawH7200 thatH3588 it was good.H2896 
Das Konkordante Neue Testament
DuitsVertaling
  
Statenvertaling
En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
Herziene Statenvertaling
En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was.
Naardense bijbel
En het land brengt al wat groen is naar buiten, gewas dat zaad zaait naar zijn verschil en geboomte dat vrucht maakt met daarin zijn zaad, naar zijn verschil; God ziet het aan: ja, het is goed!