Genesis 1:13

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag.

Strong

H1961H6153H1242H3117H7992

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And evening came to be, and morning came to be: the third day.En het werd avond en het werd ochtend: de derde dag.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And coming is it to be evening and coming to be morning, the third day.En komende is het avond geworden en de morgen komt, de derde dag.

King James

EngelsVertaling
And the evening and the morning were the third day.En de avond en de ochtend waren de derde dag

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

Herziene Statenvertaling

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.

Naardense bijbel

Er geschiedt een avond en er geschiedt een ochtend: derde dag.

Versverwijzingen

Opmerkingen