Genesis 1:14

En God zei: Laat lichten in de (tweede*) hemel komen om scheiding aan te brengen tussen de dag en de nacht, zodat ze tekenen mogen zijn voor bepaalde seizoenen, voor dagen en jaren.    

Strong

H559H430H1961H3974H7549H8064H914H996H3117H3915H226H4150H8141

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And Elohim said: Let luminaries come to be in the atmosphere of the heavens to separate between the day and the night, that they may be for signs, for appointed seasons, for days and yearsEn Elohim zei: Laat armaturen in de atmosfeer van de hemel komen om te scheiden tussen de dag en de nacht, zodat ze mogen zijn voor tekenen, voor bepaalde seizoenen, voor dagen en jaren

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And saying is the Elohim, “Become shall luminaries in the atmosphere of the heavens, to give light on the earth, to separate between the day and the night. And they come to be for signs and for appointments, and for days and years.En de Elohim zegt: ‘We zullen uitblinken in de atmosfeer van de hemel, om licht op de aarde te geven, om te scheiden tussen de dag en de nacht. En ze komen te staan voor tekenen en voor afspraken, en voor dagen en jaren.

King James

EngelsVertaling
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:En God zei: Laat er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel om de dag van de nacht te scheiden; en laat ze zijn voor tekenen, en voor seizoenen, en voor dagen en jaren:

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

Herziene Statenvertaling

En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

Naardense bijbel

Dan zegt God: geschiede er: lichten aan het gewelf van de hemel om scheiding aan te brengen tussen de dag en de nacht; geschieden zullen die als tekenen en samenkomsttijden, voor dagen en jaren;

Versverwijzingen

Psalmen 136:7 (Statenvertaling)
Dien, Die de grote lichten heeft gemaakt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Opmerkingen

*Het woord Hemel (H8064) staat in een meervoudsvorm. Dat impliceert dat er meerdere hemelen zijn. Volgens 2 Korinthe 12:2 is er sprake van een derde hemel. Er is gekozen om de hemel van Genesis 1:6-8 (atmosfeer) de ‘eerste’ hemel te noemen. De tweede hemel zou dan het heelal zijn en de derde hemel, de hemel waar God en Christus zich bevinden.