Genesis 1:25

En God maakte het wildleven van het land naar zijn soort, het vee naar zijn soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar zijn soort. En God zag dat het goed was.

Strong

H430H6213H853H2416H776H4327H929H3605H7431H127H7200H3588H2896

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Elohim made the land animal according to its kind, the domestic beast according to its kind, and every creeper of the ground according to its kind. And Elohim saw that it was good.Elohim maakte het landdier naar zijn soort, het huisdier naar zijn soort, en elke klimplant van de grond naar zijn soort. En Elohim zag dat het goed was.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And making is the Elohim, the land life for its from-kind, and the beast for its from-kind, and every moving animal of the ground for its from-kind. And seeing is the Elohim that it is good.En maken is de Elohim, het landleven voor zijn soort, en het beest voor zijn soort, en elk bewegend dier van de grond voor zijn soort. En ziende is de Elohim dat het goed is.

King James

EngelsVertaling
And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.En God maakte het beest van de aarde naar zijn soort, en vee naar zijn soort, en alles wat op de aarde kruipt naar zijn soort; en God zag dat het goed was.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Herziene Statenvertaling

En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.

Naardense bijbel

God maakt het wildleven van het land naar z’n verschil, het vee naar z’n verschil en alle kruipsel van de –rode – grond naar z’n verschil; God ziet het aan: ja, het is goed!

Versverwijzingen

Opmerkingen