Genesis 3:1

De slang was het listigste van alle dieren van het veld die de Here God gemaakt had. Hij zei tot de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: Van alle bomen in de hof mag u niet eten?    

Strong

H5175H1961H6175H4480H3605H2416H7704H834H3068H430H6213H559H413H802H637H3588H3808H398H6086H1588

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Now the serpent, it became more crafty than any other animal of the field that Yahweh Elohim had made. The serpent said to the woman: Indeed did Elohim say, You shall not eat from every tree of the garden?Nu werd de slang sluwer dan enig ander dier van het veld dat Yahweh Elohim had gemaakt. De slang zei tegen de vrouw: Heeft Elohim inderdaad gezegd: Je mag niet eten van elke boom in de tuin?

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And the serpent comes to be the craftiest of all field life which was made by Yahweh Elohim. And saying is the serpent to the woman, “Indeed! Then the Elohim says, ‘Not eat shall you from any tree of the garden’?En de slang wordt de sluwste van alle veldleven dat gemaakt is door Yahweh Elohim. En zeggende is de slang tegen de vrouw: “Inderdaad! Dan zegt de Elohim: ‘Van geen enkele boom in de tuin zullen jullie eten’?

King James

EngelsVertaling
Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?Nu was de slang subtieler dan enig beest van het veld dat de HERE God had gemaakt. En hij zeide tot de vrouw: Ja, heeft God gezegd: gij zult niet eten van alle bomen in de hof?

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

Herziene Statenvertaling

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?

Naardense bijbel

Maar de slang is naakter geweest dan alle wildleven van het veld, dat de Ene, God, heeft gemaakt; hij zegt tot de vrouw: is het echt zo dat God heeft gezegd ‘gij zult niet eten van al dat geboomte in de hof!’?

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?
HB: De slang was listiger dan alle andere dieren die de Here God had gemaakt. Hij zocht de vrouw op en vroeg: ‘God heeft jullie zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten, hè?’
WV: Van alle dieren, die Jahwe God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: `Heeft God werkelijk gezegd dat u van geen enkele boom in de tuin mag eten?’