Genesis 3:2

En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,    

Strong

H802H559H413H5175H398H4480H6529H6086H1588

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
The woman replied to the serpent: We may eat of the fruit of the trees of the garden;De vrouw antwoordde de slang: We mogen eten van de vrucht van de bomen in de tuin;

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And saying is the woman to the serpent, “From the fruit of the trees of the garden we are eating,En de vrouw zegt tegen de slang: ‘Van de vrucht van de bomen van de tuin eten we,

King James

EngelsVertaling
And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:En de vrouw zei tegen de slang: We mogen eten van de vrucht van de bomen in de tuin.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;

Herziene Statenvertaling

En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,

Naardense bijbel

Dan zegt de vrouw tot de slang: van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten!

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten,
HB: ‘Nee hoor,’ antwoordde de vrouw, ‘wij mogen van alle bomen eten,
WV: De vrouw zei tot de slang: `Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin.