Genesis 3:3

maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders zult u sterven.    

Strong

H4480H6529H6086H834H8432H1588H430H559H3808H398H5060H6435H4191

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
yet of the fruit of the tree that is in the midst of the garden Elohim said, You shall not eat from it, and you shall not touch it lest you should die.maar van de vrucht van de boom die in het midden van de tuin is, zei Elohim: Je zult er niet van eten en je zult het niet aanraken, anders zou je sterven.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
yet from the fruit of the tree which is in the midst of the garden, the Elohim says, `Not eat of it shall you, and not touch it shall you, lest you be dying.maar van de vrucht van de boom die in het midden van de tuin is, zegt de Elohim: Eet er niet van en raak hem niet aan, anders sterf je.

King James

EngelsVertaling
But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult ervan niet eten en ook niet aanraken, opdat u niet sterft.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.

Herziene Statenvertaling

maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Naardense bijbel

maar van de vrucht van de boom midden in de hof heeft God gezegd: van die zult ge niet eten en hem niet aanraken, anders zult ge sterven!

Versverwijzingen

Er zijn bij dit vers geen verwijzingen

Opmerkingen

NBG: maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.
HB: behalve van die in het midden van de hof. Wij mogen hem zelfs niet aanraken, want dan zullen wij sterven.’
WV: God heeft alleen gezegd: Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat moogt ge niet eten; gij moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult gij sterven.’