Genesis 3:4

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult de dood niet sterven,

Strong

H5175H559H413H802H3808H4191

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
But the serpent said to the woman: Not to die shall you be dying;Maar de slang zei tegen de vrouw: Je zult niet sterven om te sterven;

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And saying is the serpent to the woman, “Not to die shall you be dying,En zeggende is de slang tegen de vrouw: “Om niet te sterven, zult gij sterven,

King James

EngelsVertaling
And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:En de slang zei tegen de vrouw: Je zult zeker niet sterven:

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

Herziene Statenvertaling

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.

Naardense bijbel

Dan zegt de slang tot de vrouw: sterven? niet sterven zult ge!

Versverwijzingen

2 Korinthe 11:3 (Statenvertaling)
Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.

Opmerkingen

NBG: De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,
HB: ‘Dat is een leugen,’ zei de slang, ‘jullie zullen niet sterven.
WV: Maar de slang zei tot de vrouw: ‘U zult helemaal niet sterven!