Genesis 3:5

maar God weet dat uw ogen open zullen gaan als u eet van die boom en u als God zult zijn, door de kennis van goed en kwaad.

Strong

H3588H430H3045H3588H3117H398H4480H5869H6491H1961H2896H7451

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
for Elohim knows that on the day you eat of it your eyes will be unclosed, and you will become like Elohim, knowing good and evil.want Elohim weet dat op de dag dat je ervan eet, je ogen niet gesloten zullen zijn, en dat je als Elohim zult worden, wetende goed en kwaad.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
for the Elohim knows that, in the day you eat of it, unclosed shall be your eyes, and you become as the Elohim, knowing good and evil.want de Elohim weten dat, op de dag dat je ervan eet, je ogen niet gesloten zullen zijn, en je wordt als de Elohim, die goed en kwaad kent.

King James

EngelsVertaling
For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.Want God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen zullen worden geopend en dat u als goden zult zijn, wetende goed en kwaad.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

Herziene Statenvertaling

Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Naardense bijbel

nee, God onderkent dat op de dag dat ge van hem eet uw ogen zullen opengaan; worden zult ge als goden, onderkennend goed en kwaad!

Versverwijzingen

Johannes 8:44 (Statenvertaling)
Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Opmerkingen

NBG: maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
HB: God zegt dat alleen omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. Je ogen zullen opengaan en net als God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad.’
WV: God weet dat uw ogen open zullen gaan als u eet van die boom, en dat u dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad.’