Genesis 3:7

Toen werden de ogen van beiden geopend en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom naaiden ze vijgenbladen aaneen en maakten daar schorten van.

Strong

H5869H8147H6491H3045H3588H1992H5903H8609H8384H5929H6213H2290

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Then the eyes of both of them were unclosed, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made girdle skirts for themselves.
Toen werden de ogen van beiden niet meer gesloten en beseften ze dat ze naakt waren. Dus naaiden ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten ze gordelrokken voor zichzelf.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And unclosing are their eyes, they two, and knowing are they that they are naked. And sewing are they fig leaves and making for themselves girdle skirts.”En hun ogen sluiten zich, zij twee, en weten dat ze naakt zijn. En naaien zijn ze vijgenbladeren en maken ze gordelrokken voor zichzelf.

King James

EngelsVertaling
And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.En de ogen van hen beiden werden geopend, en ze wisten dat ze naakt waren; en zij naaiden vijgenbladeren aan elkaar en maakten schorten voor zichzelf.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

Herziene Statenvertaling

Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.

Naardense bijbel

Dan gaan de ogen van hen tweeën open en onderkennen ze dat ze ongekleed zijn, zij; ze naaien loof van een vijg aaneen en maken zich gordels.

Versverwijzingen

Genesis 2:25 (Statenvertaling)
En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.

Opmerkingen

NBG: Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.
HB: Toen zij dat hadden gedaan, kregen ze door dat ze naakt waren en zij schaamden zich. Van bladeren van een vijgenboom maakten ze schorten en hingen die om hun middel.
WV: Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten ze vijgebladen aaneen en maakten daar lendenschorten van.