Genesis 3:10

Hij antwoordde: “Ik hoorde uw stem in de tuin en toen werd ik bang omdat ik naakt ben en ik verschool mij.”

Strong

H559H8085H853H6963H1588H3372H3588H595H5903H2244

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
He replied to Him: I heard sound of You walking in the garden, and I was fearful because I was naked; so I hid.Hij antwoordde Hem: ik hoorde het geluid van U wandelen in de tuin, en ik was bang omdat ik naakt was; dus ik verstopte me.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And saying is he to Him, “The sound of You walking hear I in the garden, and fearful am I, for naked am I, and I am hiding.En hij zegt tegen Hem: “Het geluid van U die loopt, hoor ik in de tuin, en bang ben ik, want naakt ben ik, en ik verberg me.

King James

EngelsVertaling
And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.En hij zei: Ik hoorde uw stem in de tuin, en ik was bang, omdat ik naakt was; en ik verborg mezelf.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Herziene Statenvertaling

En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Naardense bijbel

En hij zegt: uw stem heb ik gehoord in de hof, en ik werd bevreesd, omdat ik ongekleed ben, en verschool mij!

Versverwijzingen

Er zijn bij dit vers geen verwijzingen

Opmerkingen

NBG: En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
HB: Adam antwoordde: ‘Ik hoorde U en toen werd ik bang omdat ik naakt ben. Daarom verstopte ik me.’ 
WV: Hij antwoordde: `Ik hoorde uw donder in de tuin, en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’