Genesis 3:9

En de Here God riep Adam en zei tegen hem: “Waar ben je?”   

Strong

H3068H430H7121H413H121H559H335

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Yahweh Elohim called to the human and said to him: Adam, where are you?Yahweh Elohim riep de mens toe en zei tegen hem: Adam, waar ben je?

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And calling is Yahweh Elohim to the human, and He is saying to him, “Adam! Where are you?En roept Yahweh Elohim tot de mens, en Hij zegt tegen hem: “Adam! Waar ben je?

King James

EngelsVertaling
And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

Herziene Statenvertaling

En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?

Naardense bijbel

Dan roept de Ene, God, tot de –rode– mens en zegt tot hem: waar ben je?

Versverwijzingen

Er zijn bij dit vers geen verwijzingen

Opmerkingen

NBG: En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?
HB: De Here God riep: ‘Adam, waar ben je?’
WV: Maar Jahwe God riep de mens en vroeg hem: ‘Waar zijt gij?’