Genesis 3:11

En Hij zei: Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Heb je van de boom gegeten waarvan ik je heb geboden om daar niet van te eten?

Strong

H559H4310H5046H3588H859H5903H398H4480H6086H834H4480H6680H1115

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Then He asked: Who told you that you are naked unless you have eaten from the only tree that I instructed you by no means to eat from it?Toen vroeg Hij: Wie heeft je verteld dat je naakt bent, tenzij je hebt gegeten van de enige boom waarvan ik je heb opgedragen er in geen geval van te eten?

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And saying is He to him, “Did anyone tell you that you are naked? From the tree of which alone I instruct you to avoid eating, from it did you eat?En zeggende is Hij tegen hem: “Heeft iemand je verteld dat je naakt bent? Van de boom waarvan alleen ik je opdraag eten te vermijden, daarvan heb je gegeten?

King James

EngelsVertaling
And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?En hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt was? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u beval niet te eten?

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?

Herziene Statenvertaling

En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?

Naardense bijbel

En hij zegt: wie heeft aan jou gemeld dat je ongekleed bent, jij? heb je van de boom gegeten waarvan ik je heb geboden om daar niet van te eten?

Versverwijzingen

Er zijn bij dit vers geen verwijzingen

Opmerkingen

NBG: En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?
HB: ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent?’ vroeg de Here God. ‘Of heb je soms gegeten van de boom waarvoor Ik jullie had gewaarschuwd?’
WV: Maar Hij zei: `Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die ik u verboden heb?’