Genesis 3:12

Toen zei Adam: De vrouw die gij hebt gegeven om met mij te zijn, zij gaf mij van de boom en ik heb gegeten.

Strong

H120H559H802H834H5414H5973H1931H4480H6086H398

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
The human replied: The woman whom You have given to be with me, she gave me of that tree, and ate.De mens antwoordde: De vrouw die U hebt gegeven om bij mij te zijn, heeft mij van die boom gegeven en heeft gegeten.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And saying is the human, “The woman whom You gave, withal, she gave to me from the tree and I am eating.En de mens zegt: ‘De vrouw die U gaf, heeft ze mij van de boom gegeven en ik ben aan het eten.

King James

EngelsVertaling
And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.En de man zei: De vrouw die je hebt gegeven om bij mij te zijn, heeft mij van de boom gegeven, en ik heb gegeten.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.

Herziene Statenvertaling

Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten.

Naardense bijbel

Dan zegt de –rode– mens: de vrouw die gij hebt gegeven om met mij te zijn, zij gaf mij van de boom en toen at ik.

Versverwijzingen

Er zijn bij dit vers geen verwijzingen

Opmerkingen

NBG: Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.
HB: Adam zei: ‘De vrouw die U mij hebt gegeven, heeft mij ervan gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’
WV: De mens antwoordde: `De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.’